Om FIRM Norge

FIRM Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin ble opprettet i 1993 som en medlemsforening. Formålet med FIRM er å fremme kunnskap innen forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin i forståelse med de sentrale faglige myndigheter, og å fremme medlemmenes interesser i faglige reisemedisinske spørsmål.

Helsepersonell og andre som arbeider innen foreningens fagområde kan bli medlemmer. Idag består FIRM i hovedsak av sykepleiere og leger.

FIRM ledes av et styre på 4-5 medlemmer som velges på Generalforsamlingen.

Fra 1. januar 2006 har ikke representanter fra legemiddelindustrien tillatelse til å være styremedlem i FIRM.

Hvert annet år arrangerer FIRM et nasjonalt årsmøte med gode faglige innlegg og diskusjoner, samt en årlig fagdag.

 

 


Informasjon fra FIRM

 

NECTM 01.06 - 04.06.2016

 

NECTM6 nærmer seg.  Påmelding og informasjon finnes på www.nectm.com

 

Det er begrenset med plasser på The Travel Medicine Essentials Course (pre-conference course) og det anbefales å være tidlig ute med registrering.  For programinformasjon og påmelding vennligst klikk her.

 

 

 

 

NITME (Nordic Initiativ on Travel Medicine Education)

Se www.nitme.org for mer informasjon og om dette kunne vært noe for DEG ?

Intensjonen bak utviklingen av et universitets-relatert kurs sprang opprinnelig ut fra FIRM sitt ønske om en sertifisering (årsmøte 2008). Medlemmene hadde behov for en anerkjennelse for "lang og tro tjeneste" i praksis og kursing innen reisemedisin sammenlignet med andre som starter med reisemedisin mer tilfeldig som en "bigeschäft"; med andre ord behov for profesjonalisering!

 

PERSONLIG DELEGERING

Flere helsesøstre, sykepleiere eller annet helsepersonell vaksinerer ut i fra et delegert ansvar fra medisinsk ansvarlig lege. FIRM har utarbeidet en mal man kan bruke i slike tilfeller, slik at ansvaret blir formalisert og undertegnet av medisinsk ansvarlig lege og utøvende helsesøster / sykepleier / annet helsepersonell.

Malen kan lastes ned  HER.

 

LINK TIL FOREDRAG 

 

Vi legger ut linker til de foredrag vi har tilgang til i margen til venstre, under fagdag og årsmøte.

Sist oppdatert mandag 02. mai 2016 07:08
 

 

 


MER INFORMASJON

NECTM 2016 blir arrangert i

England. Se www.nectm.com

 

Har du noe du ønsker å formidle via FIRM's hjemmeside, send en mail her eller kontakt en av styrerepresentantene.

 

Ønsker du medlemskap? Se våre sider BLI MEDLEM.

 flash image news produce